Sportshall

Sportshallen er standard flerbrukshall. Hallen er på 1000 kvm, og du kan leie hele hallen eller deler av den. Hallen kan deles i opptil fire deler.